Získejte sídlo firmy za několik minut

Získejte sídlo a kontaktní adresu, a to i v obchodním rejstříku, a usnadněte si administrativu spojenou s provozem vaší firmy. Jak získat služby nového sídla firmy bez nutnosti změny prostor svých kanceláří?

Sídlo firmy – trvale neměnná adresa

Vyberte si společnost, u které můžete využít založení sídla vaší firmy v prostorách, které jsou přímo v jejím vlastnictví, nikoliv v nájmu. Sídlo firmy je ideální zvolit například v Praze, čímž získáte na prestiži i důvěryhodnosti ve výběrových řízeních či prezentačních materiálech – zákazníci dle dlouhodobých výzkumů dávají přednost větším firmám sídlícím ve větších městech. Nic se přitom nemusí měnit, když se vaše firma bude rozrůstat a vy se budete stěhovat do nových prostor, sídlo firmy zůstává neměnné. Přejete si ulehčit starosti s administrativou?

Ulehčení administrativy

Při stěhování do nových prostor je nutné s touto skutečností seznámit všechny zákazníky, dodavatele i kurýry. Změnu musíte uvádět i v obchodním rejstříku a na všech propagačních materiálech. Ulehčete si tyto starosti. Když si sídlo firmy a kontaktní adresu přesunete do velkého města, již nemusíte po celou dobu fungování vaší společnosti nic měnit. Jaké výhody získáte?

Postup

Sídlo firmy změníte vyplněním objednávky, následně vám bude připravena smlouva a souhlas s umístěním sídla. Podepsané dokumenty se předloží živnostenskému úřadu nebo obchodnímu rejstříku. Získat tak můžete nejen sídlo firmy, ale i související služby, jako je zřízení poštovní adresy, příjem pošty a zásilek, dosílání přijaté pošty, skenování došlé pošty a zasílání upozornění o došlé poště e-mailem.

Získejte sídlo firmy na pražské či brněnské adrese a snižte tak administrativní úkony, které jsou spojené s růstem vaší firmy. Získejte výhodu nad konkurencí v podobě vhodné adresy sídla firmy.