Záložní zdroje energie i elektrocentrály podle vašich potřeb

Jak záložní zdroje energie, tak i elektrocentrály mohou být klasickou součástí systémů, která funguje v rámci běžného provozu, nebo zcela naopak slouží v rámci krizového řízení objektů při výpadcích základních zdrojů energie.

Elektrocentrály mimo toho ale mohou být také jediným zdrojem energie, který můžete využívat na místech, kde jinak nemáte stálý přístup k energetické síti. Možná by vás dokonce i překvapilo, kolik společností a lidí ve vašem okolí podobná zařízení má a nedokázala by bez nich efektivně fungovat.

Stavební elektrocentrály řeší mnohé problémy

Jedním z těch opravdu nejčastějších důvodů pro pronájem elektrocentrály, jsou především stavební práce. Při stavebních pracích, hlavně potom v případě novostaveb, se často počítá s tím, že sice není zapojená energie do nemovitosti jako takové, ale je potřeba pro běh všech nepostradatelných systémů a přístrojů. Je tak jedinou možností, jak mít přísun energie i tam, kde prozatím není k dispozici žádná možnost připojení k pevné energetické síti, nebo nejsou místní přípojky doposud aktivní.

Náhradní zdroje ale využijí i běžní lidé

Může se to zdát jako nadsázka, ale vážně i zcela běžní lidé dokonale využijí pronájem záložních zdrojů energií. Typickým příkladem jsou především ti lidé, kteří pravidelně odjíždějí na chaty v oblastech, kde sice chtějí dlouhodobý pobyt, ale není tady pevná energetická síť. Někteří si tak půjčují a někteří naopak vlastní svůj náhradní zdroj elektřiny. V obou případech je hlavní výhodou fakt, že je zdroj elektřiny aktivní jenom podle vašich potřeb. Dost často tak může být i v podobných objektech výhodnější, než připojení konzistentní energie a placení záloh, jako je tomu u běžného ubytování.

Oblíbenou variantou jsou motorgenerátory

Specifickou záležitostí jsou motorgenerátory, které jsou mnohdy už i součástí kompletních systémů. Příkladem mohou být systémy pro nafukovací sezonní haly. Hala je neustále pod přetlakem, díky čemuž drží. Jakmile dojde k výpadku hlavních zdrojů energie, tak zkrátka nelze jednoduše vypnout motor. V řádu desítek vteřin přecházejí do aktivity motorgenerátory, které dokáží udržet systém v chodu. A to je jen jediný z velkého množství příkladů.