V čem nejvíce chybujeme, když tvoříme dokumentaci k BOZP?

Každý podnikatel musí mít na mysli, že bezpečnost práce je jeho denním chlebem. Musí zajistit svým pracovníkům adekvátní podmínky pro práci, které ho nebudou nijak ohrožovat na životě, ani nebudou ohrožovat jeho zdraví. Zkrátka a dobře se musí řídit pravidly BOZP, které případně pohlídá i firma Extéria, se kterou projdete případnou kontrolou ze státní správy naprosto bez starostí.

Pokud se však rozhodnete zajistit bezpečnost svépomocí a rozhodnete se vést sami i celkovou dokumentaci BOZP, vyvarujte se několika chybám. Ne, nedostatečná aktualizace není tím jediným problémem, kterého se zaměstnavatelé dopouští.

Nákup vzorové dokumentace se vždycky nemusí vyplatit

Většina zaměstnavatelů si chce veškerou práci velmi usnadnit. Místo toho, aby si však pronajali služby odborníků, raději si nakoupí vzorovou dokumentaci, případně ji bezplatně stáhnou z internetu. Mluvíme ale o jedné ze základních chyb, které se dopouštíme a které bychom později mohli bohužel litovat.

Je třeba si uvědomit, že dokumentaci vede každý zaměstnavatel trochu jinou. Každá profese s sebou nese trochu jiná rizika a povinnosti. Stažením nějakého vzoru není automaticky zajištěno, že vedení dokumentace podle něj bude správné a že vás pokuta ze strany státní správy mine.

Zaměstnanec o dokumentaci vlastně vůbec neví

Je mylné se domnívat, že dokumentaci vedete jenom vy jakožto zaměstnavatel. Tedy, ano, je to tak, ale svůj podíl na ní musí mít i zaměstnanec jako takový. Zejména je nutné zaměstnance seznámit s dokumentací BOZP, aby si byl vědom svých povinností i práv. Pracovníci jsou povinni dodržovat pravidla na pracovišti, aby se předcházelo vzniku úrazů nebo jiných újem na zdraví či životě.

Pokud by nedošlo seznámení zaměstnance s jeho právy a samozřejmě také povinnosti v rámci BOZP nebo PO, a došlo by následně k pracovnímu úrazu, vina je na straně zaměstnavatele, po kterém by mohlo být vyžadováno vyplacení nemalého odškodného.