Nezaviněná autonehoda a její odškodnění: víte, co můžete žádat?

Stali jste se obětí dopravní nehody a utrpěli jste věcnou škodu nebo újmu na zdraví? V tom případě vás pravděpodobně bude zajímat, jaké odškodnění můžete žádat. 

Odpovědi můžete hledat v zákonech

Oběti dopravní nehody zpravidla mohou uplatnit odškodnění újmy na zdraví nebo odškodnění věcné škody. Zákonnou úpravu tohoto práva byste přitom našli v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Jak se šetří otázka zavinění dopravní nehody?

To, kdo dopravní nehodu zavinil, se zpravidla řeší v trestním nebo přestupkovém řízení. Rozhodnutí o určení viníka nehody přitom pojišťovny často žádají k poskytnutí odškodnění újmy na zdraví. 

V některých případech otázka zavinění není pro poškozeného dopravní nehodou podstatná. Jedná se například o případ spolujezdce řidiče, u něhož se vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. 

Okruh náhrad při zranění

Občanský zákoník stanovuje následující okruh náhrad v rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě. 

Jedná se o bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkovou újmu, ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bezplatně poskytované práce a náklady spojené s péčí o zdraví. 

Více informací ze světa odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.