Materiál a služby pro vysoké vedení

Bez elektrického proudu si dnešní život neumí již nikdo představit. Aby se elektřina dostala z elektrárny až ke spotřebiteli, je potřeba vybudovat vysokonapěťové vedení. K jeho realizaci, jakož i následnou údržbu jsou nutné specifické komponenty, produkty a materiál. Jednak jsou to trafostanice, kioskové trafostanice, a jednak samotné transformátory a nejrůznější elektroinstalační materiál, jako jsou spínače, odpínače a celá řada dalšího materiálu. Veškeré produkty, materiály, ale i služby nabízí a poskytuje společnost High Energy s.r.o. Její specializací je komplexní řešení potřeb energetiky, průmyslu a infrastruktury. Odběratelům zejména z energetiky nabízí dodávky rozvaděčů vysokého i velmi vysokého napětí jak pro primární, tak pro sekundární distribuci, dále prodej transformátorů a dalších produktů.

Ukázka nabízených produktů

Z celé řady produktů určených pro vysoké i velmi vysoké napětí, lze vybrat následující příklady:

  • rozváděče izolované plynem SF6 Ormazabal, kompaktní typ GA a modulární typ GAE
  • rozváděče izolované vzduchem značky Ormazabal, metal clad nebo metal enclosure
  • vypínače, odpínače a odpojovače pro interní použití firmy Ormazabal
  • transformátory firmy Ormazabal ve variantách pochozí i nepochozí
  • kabelové soubory a pojistky

Nabídka spínacích přístrojů a transformátorů

Těchto produktů je celá řada, ale pro ilustraci lze uvést například NVL – vakuový vypínač do 24 kV, nebo transformátory 25 kVA do do 36 kV. Zákazníci se mohou seznámit s nabídkou společnosti High Energy detailněji v katalogu ORMAZABAL CA, který lze získat po vyplnění kontaktního formuláře. Ten je k disozici na webových stránkách společnosti High Energy, stejně jako kontaktní spojení. Jeho prostřednictvím lze ziskat informace o nabídce produktů a služeb, nebo se dotazovat na problematiku spojenou s vysokým i velmi vysokým napětím.

Jaké služby firma High Energy nabízí?

Například jsou to veškeré služby spojené s projekcí v oblasti elektrotechniky. Dále je to konzultační a poradenská činnost v oblasti elektrotechniky či komplexního řešení elektrotechnických projektů na klíč. Zákazníkům je k dispozici centrum technické podpory, kde lze konzultovat jakékoliv problémy, nebo se poradit o materiálu pro vysoké napětí.