Co je to MAG svařování?

Metod obloukového svařování je celá řada. Jedna z nejčastějších technologií je metoda MAG. V čem vlastně spočívá a proč je tak oblíbená?

Poloautomatické svařování

Jednou z metod poloautomatického svařování kovů je i metoda MAG. Tato technologie je typická tím, že se jedná o svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu, kdy je zamezeno přístupu vzduchu k roztavenému kovu. Metoda svařování je vhodným typem například pro svařování oceli za pomocí aktivního plynu, právě plyn se podílí na dílčích procesech, které probíhají v roztaveném svarovém kovu. Svářečky pro tuto metodu jsou vysoce profesionální.

Jak na tuto metodu

Pokud si uděláte svářečský kurz, stanete se také vy řemeslným odborníkem na tuto svářečskou metodu. Její využití je velmi rozšířené a po řemeslnících v této oblasti je stále větší zájem. Platové ohodnocení profesionálních svářečů odpovídá vynaloženému úsilí a je velmi motivující pro další prohlubování znalostí v oboru. Svářečský kurz je prvním požadavkem, který musíte splnit.

Svařovací výkon

Při metodě MAG se svařovací drát i průtok ochranného plynu mechanizuje. Tato metoda proto není velmi náročná, co se týče zručnosti lidských zdrojů. MAG svařování tak lze využít i v automatizovaném nebo dokonce robotizovaném procesu. Díky plynulé regulaci základních svařovacích parametrů se dosahuje svařovacího výkonu, který je požadován. Při tom je možno využít svařovací proud od 30 do 800 A. Svařovat touto metodou je přitom možné ve všech polohách.

Díky tomu, že s vyšším svařovacím proudem roste rychlost odtavování svařovacího drátu, dochází také ke zvětšení objemu přenosu roztaveného kovu do svarové lázně. Tento princip svařování kovovou tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře inertních plynů poprvé použili ve firmě General Electric již v roce 1926. Od té doby se technologie stále vyvíjí.