Masivní výsadba mořské trávy může zachránit celý ekosystém

Mořská tráva patří mezi nejvýznamnější organismy na naší planetě, dokáže zachytit a uložit uhlík, vyčistit vodu, chránit pobřeží a posiluje mořský život. Přes 20 let trval projekt, který zkoumal možnosti obnovy mořského života v zátokách ve Virginii, v USA. Při obnově stanovišť byl známý velký úspěch při výsadbě mořské trávy známé jako eelgrass. Šlo dosud o největší projekt týkající se mořské trávy. Projekt se stal také inspirací pro další projekty v různých částech světa.

Mořská tráva dokáže vrátit život do mnoha pobřežních oblastí

Projekt vedla profesorka environmentálních věd Karen McGlatheryová z University of Virginia. Semena mořské trávy byla rozptýlena ve zátokách a bylo zjištěno, že mořská tráva přivedla mořská stanoviště zpět k životu takovým způsobem, že jsou soběstačná.

Po potvrzení úspěšnosti vysadilo velké množství dobrovolníků přes 75 milionů semen na 9000 akrů pobřežních zátok. Vysazení mořské trávy přineslo fascinující výsledky, byla zjištěna lepší kvalita vody a také došlo ke zvýšení biologické rozmanitosti.

Vysoká schopnost mořské trávy ukládat uhlík

Mořská tráva pokrývá sice jen 0,2% oceánu, ale tvoří z 10% schopnost oceánu ukládat uhlík. Tým vědců na ostrově Wight (ve Velké Británii) zjistil, že mořská tráva eelgrass dokáže ukládat uhlík dokonce rychleji než stromy. Mořský biolog Yasmin Meeds prohlásil, že 92% mořské trávy ve velké Británii zmizelo v důsledku znečištění a těžby.
Říká: „Projekty obnovy pomohou znovu vysadit některé z těchto mořských tráv, aby byly skutečně schopny zmírnit dopady změny klimatu, protože jsou schopné přijímat uhlík v procesu fotosyntézy a mohou také chránit pobřeží před bouřemi a hladinou moře vychází.“

Video níže vám přiblíží důležitost mořské trávy:

Vznikají další projekty věnující se ochraně mořského života

Ve Velké Británii se nyní financují další projekty, které mají za úkol zkoumat, jak chránit mořské a pobřežní hospodářství. Zpět k projektu Virginia Bays. Další fáze tohoto projektu je změřit množství uhlíku, který dokáže mořská tráva uložit. Poté je možné, pokud lze toto množství převést na uhlíkové kredity, povolení, které umožňuje jednotlivcům a společnostem účtovat o svých emisích uhlíku z činností, které chrání ekosystémy, podporují rozvoj komunity nebo instalují účinné technologie ke snížení nebo odstranění emisí z atmosféry.
Oceán čelí každý den velké zátěži, kterou mu způsobuje lidská činnost. Když se podaří podpořit růst mořského ekosystému, pomůže to nejen mořskému životu, ale i lidem.