Čárové kódy? Zdánlivě normální věc, která ale má svá jasná pravidla

Čárové kódy jsou všude kolem nás, jako unikátní identifikátor výrobků po celém světě. Na jedné straně je tato geniální metoda značení naprosto jednoduchá, ale na druhé straně jsou čárové kódy i dost zapeklité.

A to především v ten moment, když si uvědomíte, na jak ohromné množství produktů jsou čárové kódy aplikované. Jedná se o statisíce, nebo možná i miliony? Potřeba standardizovat takové množství značek stála nejen za vznikem čárového kódu, jako jej známe dnes, ale také stojí za řadou pravidel, podle kterých se řídí.

Jak čárové kódy vlastně fungují?

Čárové kódy jsou dost důmyslnou záležitostí, protože se u nich veškerá potřebná data šifrují pomocí grafického klíče. Každý čárový kód je tak grafický unikát, ačkoliv si mohou být na první pohled dost podobné.

Konkrétní počet čar kódu a jejich vzhledu je proměnlivý, podle různých požadavků. U nás například funguje třináctimístný, o kterém se budeme více bavit později. Rozdíly, které na první pohled lidské oko není schopné jakkoliv rozlišit, jsou ale naopak dokonale rozlišitelné pomocí čtecího laseru. Součástí práce jsou tak i čtečky, bez kterých by čárové kódy nebyly schopny plnit globální úlohu.

Standardem pro Evropu je EAN-13

Pokud někdy budete objednávat své vlastní čárové kódy, nebo budete zkoumat hlouběji, jak u nás fungují, tak zjistíte, že je po celém světě více různých standardů, které pod sebe všechny čárové kódy schraňují.

Pro evropský průmysl a prodej, je tady standardizovanou normou třináctimístný kód. Že vám třináct čísel přijde málo? Stačí se na to podívat z matematického hlediska. Čárové kódy EAN 13 mohou obsahovat až třináct čísel, kde každá položka je do deseti možných. A třináct na desátou nám už dává uctivý výsledek, který přesahuje i miliardy položek.

Kde se tedy berou nové kódy pro nové produkty?

O generování nových kódů se starají společnosti, které k této aktivitě mají licenci i patřičnou techniku. Nelze si tak jednoduše vygenerovat vlastní kód takříkajíc na koleni, a implementovat ho do světového obchodu. K tomu je potřeba oficiální generátor EAN kódů, ke kterému zdaleka každý přístup rozhodně nemá.