Zdokonalujte svojí IT infrastrukturu, aniž byste nesli rizika!

Propracovaná počítačová síť a celkově dobrá informační infrastruktura, by měla být v dnešní konkurenceschopné době páteří všech dobrých společností. Často ale přijdete na to, že se vám některá rizika a finanční investice nemusí úplně vyplatit.

Naštěstí existují i takové možnosti, kdy můžete využít služeb ICT společností, a platit opravdu jen část skutečných nákladů, které se kolem nich točí. Konkrétně nyní máme na mysli outsourcing. To je ale opravdu jen jedna jediná položka na seznamu IT podpory, kterou vám profesionálové budou schopni nabídnout!

Co to je outsourcing a jak funguje?

Outsourcing je speciálním druhem služby, který spočívá v umožnění užívání části softwarových nebo hardwarových prostředků jiným osobám a firmám. V praxi to například znamená, že společnost má svůj vlastní software. Jiná společnost by jej potřebovala taky, ale nevyplatí se jí, nebo nemůže financovat vývoj a provoz svého vlastního.

V tomto případě přichází na scénu IT outsourcing, kterým poskytovatel software pouze propůjčí software svému zákazníkovi. Ten ho tak sice nikdy opravdu nevlastní, ale náklady na jeho pronájem budou vždy vysoce vzdáleny nákladů spjatými s jeho vývojem.

Potřebujete záznamy hovoru? Pomůže data retention

Jedná se o další IT název, který ale rozhodně stojí za zmínku. Určitě jste si někdy všimli toho, že vám hlas při oficiálním rozhovoru prozradí, že je celý rozhovor zkrátka monitorovaný. V konečném důsledku to znamená, že je celý hovor ukládaný ve formě záznamu s časovým identifikátorem. Následně jej mohou pracovníci firmy nebo právní orgány používat k opětovnému poslechu. Této technologii se říká data retention. Dá se použít v poměrně širokém spektru různých případů.

Vždy mějte po ruce kvalitní servis

Jednou z věcí, které se vám vyplatí rozhodně mít neustále po ruce, je kvalitní správa IT. Velká část firem totiž dělá tu chybu, že nemá smluvený svůj vlastní IT servis z okolí. Jakmile pak dojde k závažnému problému v rámci sítě, nebo čehokoliv jiného, tak hledají na poslední chvíli pomoc. Proto nedělejte stejnou chybu vy a vždycky mějte smluvený IT servis na blízku!