Víte, v čem se liší naše vnitřní a vnější motivace?

Znáte ten moment, kdy se ocitnete v takzvaném stavu flow? Najednou jako byste ztratili pojem o čase. Zapomínáte na jídlo a spánek a soustředíte se výhradně na danou činnost. Pamatujete si ještě, kdy jste se do tohoto stavu dostali naposledy a co jej způsobilo?

Dokážete se plně soustředit?

Dříve měli lidé poměrně jasně vymezené hranice, v nichž se pohybovali. Prakticky v každém okamžiku svého života věděli, co se od nich očekává a v čem spočívá jejich úkol. Tuto hranici možností přitom určovalo zejména to, do jaké rodiny se narodili.

V současnosti je to ale již trochu jiné. Žijeme totiž v době, kdy si hranici možností určuje každý z nás sám. Střetáváme se s takzvaným terorem mnoha příležitostí a s tím souvisejícím stresem, zda byla každá naše volba správná.

TIP: Zajímá vás, jak začít osobní rozvoj? Přihlaste se pro začátek na některý z kurzů, které vás naučí konkrétní techniky a postupy. 

Rozdíly mezi vnitřní a vnější motivací

Žádný člověk nedokáže přesvědčit někoho druhého, aby byl motivovaný. Můžeme se pouze snažit vytvářet dobré podmínky pro jeho osobní růst. 

Naše motivace se rozlišuje na vnitřní a vnější. Vnější motivace (například v podobě peněz či pochvaly) na nás funguje pouze krátkodobě. Oproti tomu vnitřní motivace se rodí uvnitř každého z nás a působí z dlouhodobého hlediska. 

Mezi nejsilnější vnitřní motivátory se řadí naše postoje, přesvědčení, potřeby, zájmy a hodnoty. 

5 věcí, kterými lze posílit svoji vůli

Naši vůli lze trénovat a posilovat. Jak na to? Jako vodítko vám může posloužit některý z níže uvedených bodů:

  • Zvolené činnosti vždy věnujte plnou a soustředěnou pozornost v krátkých časových intervalech. Dělejte si přestávky. 
  • Pamatujte, že nezdary neodmyslitelně patří k naší cestě za úspěchem.
  • Každá naše zkušenost nás posouvá kupředu.
  • Dopřejte si okamžitou zpětnou vazbu. Také pravidelně zhodnocujte uplynulou etapu. 
  • Žádejte od sebe více, než jaká je běžná úroveň vašeho výkonu.

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.