Vedení podvojného účetnictví vaší společnosti v rukou profesionálů

Pokud patříte do kategorie právnických osob podnikajících na území ČR, fyzických osob, které překročili v předchozím kalendářním roce obrat 25 miliónů korun, nebo fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku, pak je pro vás vedení účetnictví povinné. Jedná se o účetnictví, které zaznamenává podnikatelskou činnost. Základ však netvoří příjmy a výdaje, ale daňově uznatelné výnosy a náklady. Podvojné účetnictví má přesně stanovená pravidla, která určují co, kdy, kde a jak je potřeba evidovat, zpracovat a odevzdat.

Pomůže vám DÚOPAM

Vzhledem k tomu, že vedení účetnictví je poměrně složitá záležitost, je potřeba, aby se jí věnovala zkušená osoba. Takové nabízí účetnictví ostrava. Zpracuje všechny potřebné dokumenty, pohlídá potřebné termíny, navrhne inovace, zjednodušení nebo úspory v oblasti účetnictví. Pro daňové přiznání nabídne více variant, které zohlední možnou daňovou optimalizaci. Pro zpracování účetnictví využívá ekonomický program Pohoda.

Další služby společnosti

Kromě podvojného účetnictví nabízí i daňovou evidenci nebo zpracování mezd. Daňová evidence zahrnuje záznam majetku a závazků, příjmů a výdajů a je důležitá pro stanovení základu a výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Tuto evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob. Zmiňuje však pouze obsah, nikoli formu a způsob vedení účetnictví. To je zcela na poplatníkovi. Ten si může vybrat speciální počítačový program, záznamy v Excelu nebo ručně psané deníky.

Společnost však nabízí také zpracování pracovních smluv, zajistí přihlášení a odhlášení pracovníků u příslušných úřadů, povede evidenci zákonného pojištění a evidenci o kvalifikaci, kompletně zpracuje mzdy pro malé i velké organizace a to i včetně vytvoření mzdových a výplatních pásek. Samozřejmostí jsou přehledy jak pro zdravotní pojišťovny, tak i pro sociální správu.