Usnadněte dětem dělání domácích úkolů. Poradíme, jak na to

Dělání domácích úkolů pro děti není vždy jednoduché. Někdy to jde od ruky. Někdy se ale k této činnosti dostaví velký odpor. Přečtěte si, jak svým ratolestem tuto nutnost co nejvíce usnadnit.

Pravidelný řád

Společně s dětmi si stanovte pravidelnou dobu, kdy se budete dělání úkolů věnovat. U někoho to může být odpoledne, někomu budou naopak vyhovovat spíše večerní hodiny. 

Každé dítě by mělo mít na dělání úkolů svůj vlastní klidný koutek. Zabezpečte jim ho a dbejte na to, aby zde nebyly žádné rušivé vlivy, které by mohly tříštit dětskou pozornost. 

Před každým učením dítě vyzvěte k tomu, ať si všechny úkoly sepíše. Následně jej nechte, ať si samo vytvoří priority a určí si, v jakém pořadí se těmto úkolům bude věnovat. Díky tomu jej budete vést k tomu, aby si v budoucnosti dokázalo zorganizovat čas i práci.

TIP: Odpor k učení u dětí je důležité začít řešit včas. Vyhnete se tak problémům do budoucna. 

S dítětem si nejprve popovídejte

Ještě než se do učení pustíte, vyhraďte si chvíli k tomu, abyste si s dítětem jen tak popovídali. Zeptejte se ho, jak se celý den mělo, co zajímavého se událo a co muselo řešit. 

Díky tomu jej budete učit komunikovat a vybavovat si informace, které jsou pro něj osobně důležité. Takové vypovídání zároveň pomáhá tomu, aby se dítě později dokázalo lépe soustředit. 

Nevyčítejte mu chyby

Je skvělé dítě od začátku vést k co největší možné zodpovědnosti. Do úkolů proto nezasahujte více, než je nezbytně nutné. Pokud udělá chybu, rozhodně jej za ni netrestejte a neupozorňujte na ni. Spíše se dítě snažte navést ke správnému řešení. 

Při vzdělávání je samozřejmě důležitý i váš osobní postoj. Pokud budete k učení a domácím úkolům přistupovat negativně, snadno tyto emoce přenesete na dítě. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.