I zaměstnanci na home office musí myslet na svou bezpečnost

Když se během koronavirové krize stal z home office doslova trend, většina zaměstnanců si pomyslela, že bude skvělé pracovat denně z postele, bez nutnosti sedět na nepohodlné židli. Počítač si budou moct brát do obývacího pokoje, prakticky s ním spát, nebudou muset dodržovat žádné povinnost, které by se týkaly bezpečnosti práce. Jenže to byla mylná představa. I na home office se vztahují pravidla týkající se BOZP, i doma se musí dbát na svou bezpečnost.

Sice je pravdou, že není úplně v moci každého zaměstnavatele dohlížet na každého jednotlivého pracovníka, jestli dodržuje veškeré stanovené předpisy, ale od toho tu je firma Extéria. Ta je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO (dočtete se o ní na internetu v referencích a recenzích). Se vším, co s bezpečností práce a ochranou zdraví na pracovišti souvisí, pomůže.

Pracovně právní vztahy se musí dodržovat i při home office

BOZP je něco, co je zahrnuto v pracovně právních vztazích. Už to by měl mít každý zaměstnanec na mysli. Znamená to, že stejně jako musí dodržovat povinnosti týkající se BOZP na pracovišti, musí je dodržovat také doma, i když se budou krapet lišit.

Zaměstnavatelé se však vždycky snaží proškolit zaměstnance nebo ho s jeho povinnostmi seznámit. Samozřejmě mu obstarají vše, co k výkonu své pracovní náplně bude potřebovat, zaměstnanec to už musí jenom používat a dodržovat.

I při home officu se může leccos stát

Je chybou se domnívat, že k úrazům při home office nemůže dojít. I při práci vykonávané z pohodlí domova může dojít k mnoha pracovním úrazům nebo může dojít k jiným škodám na zdraví. Pracovní úrazy způsobené při home officu se však vyšetřují trochu složitěji, nakonec by z důvodu nedodržování bezpečnostních pravidel vyšel jako poražený jenom zaměstnanec a nikoli zaměstnavatel.