Certifikáty ISO nechybí žádné spolehlivé firmě

ISO (International Organization for Standardization) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů.

ISO je nevládní organizace, která se skládá z normalizačních orgánů z více než 160 zemí, přičemž každý členský stát zastupuje jeden normalizační orgán. Například Americký národní normalizační institut (ANSI) zastupuje Spojené státy americké.

Členské organizace spolupracují na vývoji a prosazování mezinárodních norem v oblasti technologií, procesů vědeckého testování, pracovních podmínek, společenských otázek a další. ISO a její členové pak prodávají dokumenty podrobně popisující tyto normy.

Proces vývoje norem ISO

Proces Mezinárodní organizace pro normalizaci pro vytvoření nového standardu začíná, když průmyslová sdružení nebo skupiny spotřebitelů podají žádost.

ISO poté najme odborníky a zainteresované subjekty z oboru, kteří tvoří technickou komisi. Výbor prochází dvěma koly vytváření návrhu normy a provádí formální hlasování o druhém návrhu, který se nazývá Konečný návrh mezinárodní normy (FDIS).

Pokud je FDIS schválen a potvrzeno ústředním sekretariátem, ISO jej zveřejňuje jako oficiální mezinárodní normu.

Nejpoužívanější certifikát ISO 9001

V řadě norem ISO 9000 existuje několik různých dokumentů, ale ISO 9001 je jediný standard v řadě 9000, který vyžaduje certifikaci, proto je cena certifikátu ISO 9001 obvykle dostupná pro všechny. Celá organizace obvykle hledá certifikaci, ale rozsah QMS může být upraven tak, aby zlepšoval výkon v konkrétním zařízení nebo oddělení. Aktuální verze je ISO 9001: 2015, která byla zveřejněna v září 2015.

Mezi další hodně využívané patří certifikát ISO 14001. K čemu je ISO 14001? Jeho vlastnictvím se organizace zaručuje chránit životní prostředí a dodržovat enviromentální podmínky, které jsou v certifikátu stanovené.