Smrtelný pracovní úraz: na jaké odškodnění mají nárok pozůstalí?

Při vykonávání pracovních úkolů může někdy zaměstnanec utrpět smrtelný pracovní úraz. Jeho pozůstalí poté obvykle řeší odškodnění smrtelného pracovního úrazu. Víte, v jaké výši se bude od letošního roku pohybovat

Koho se jednorázové odškodnění týká?

Jednorázové odškodnění smrtelného pracovního úrazu zaměstnance přísluší manželovi, partnerovi, nezaopatřenému dítěti, rodičům a dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

20násobek průměrné mzdy

Podle zákoníku práce se bude odškodnění nemajetkové újmy pro každého pozůstalého pohybovat nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství, která byla zjištěná za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo.

Konkrétně tak odškodnění smrtelného pracovního úrazu bude dosahovat výše přibližně 600 000 až 700 000 Kč (u manželů a partnerů, dětí a rodičů zesnulého zaměstnance).

V tomto ohledu se tedy bude odškodnění smrtelného pracovního úrazu odlišovat od odškodnění pozůstalých podle občanského zákoníku.

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.