Právní služby Jihlava vám ochotně pomohou s pracovním právem

Co například takové pracovní právo Jihlava říká? Zatímco zaměstnanci musí plnit své úkoly a očekávání zaměstnavatele, zaměstnavatelé musí také znát své povinnosti – například pokud jde o benefity, mzdy, pracovní prostředí a blaho svých zaměstnanců. Tak například zaměstnavatel, který nezná zákonný postup při propouštění svých zaměstnanců, se může uchýlit k nezákonnému ukončení pracovního poměru, a tak porušit pracovní právo. Aby k tomu nedošlo, je dobré využít právních služeb Jihlava a celou záležitost ohledně pracovního práva Jihlava s advokátem Jihlava předem konzultovat. Platí to samozřejmě i obráceně. Zaměstnanec, který má pocit, že byl propuštěn neoprávněně, by měl okamžitě využít advokátní služby Jihlava a žádat nápravu.

Jakými dalšími právy se zabývá advokátní kancelář Jihlava?

Advokátní kancelář Jihlava poskytuje i dalši právní služby Jihlava, a to v oblasti občanského práva Jihlava, rodinného práva Jihlava, obchodního práva Jihlava, insolvenčního práva Jihlava, správního práva Jihlava a trestního práva Jihlava. Rodinne pravo upravuje rodinne vztahy, včetně manželstvi a rozvodu, zachazeni s dětmi a související ekonomicke zaležitosti. Rodinné právo Jihlava se tak zaměřuje na problemy, ktere maji dopad na rodiny. Jde o rozvodova řizeni, adopce a podobně.

Nepřátelské prostředí na pracovišti

Vraťme se ještě na chvíli k pracovnímu právu Jihlava. Advokát Jihlava nejednou řešil nepřátelské prostředí na pracovišti. Častým pracovněprávním sporem bývá i sexuální obtěžování, kdy zaměstnanec tvrdí, že někdo ve společnosti požadoval sexuální aktivity nebo se dopustil obtěžujících činů výměnou za vyšší plat nebo přednostní zacházení. Máte-li pocit, že by se uvedená problematika mohla týkat i vaší osoby, neváhejte právní služby Jihlava vyhledat.