Nejčastější závislosti v ČR

Závislosti jsou dlouhodobým problémem, který se vyskytuje již od pradávna. A jejich seznam bohužel není ještě úplný. Stále přibývají nové a nové závislosti – například v poslední době to byl rozvoj závislosti na mobilních telefonech a chytrých aplikací. Některé ze závislostí se ale drží dlouhodobě, a bohužel asi jen tak nezmizí. Které závislosti jsou v České republice nejčastější?

Alkoholismus

Závislost na alkoholu patří mezi ty, které drží prim mezi závislostmi. Objevovali se v podstatě okamžitě po objevení alkoholických nápojů. V současné době pije více alkoholu, než je vhodné asi 9 % Čechů a Češek. Alkohol je jednou z nejvíce tolerovaných drog na našem území. Umíte si představit nějakou společenskou akci bez alkoholu?

Gamblerství

Hraní na automatech neboli gamblerství může být opravdu strhující – za málo peněz můžete vyhrát poměrně vysokou peněžní částku! A to je to co spoustu lidí přitahuje. Někdy dokonce natolik, že neváhají na jedno „posezení“ nasázet do automatu celou svou výplatu a někdy také peníze, které sami nemají – půjčené peníze. Není výjimkou, že se takové osoby dostávají do dluhových pastí a vážných finančních potíží.

Závislost na drogách

Drogy, jako je marihuana, extáze, kokain, halucinogenní houby, heroin atd. patří mezi nelegální opiáty. Stále se jejich prodeji a užívání ještě daří, navzdory tomu, kolikrát jsme jako děti byli před těmito démony varováni. Závislost na drogách je u nás druhou nejčastější. Zejména marihuana patří k drogám, které považujeme za poměrně „bezpečné“, například v Nizozemí dokonce patří k legálním. Užívání drog vede k velmi vážným problémům, proto je lepší je ani nezkoušet.

Závislost na lécích

Zdá se, že čím dál více nedůvěřujeme lékařům – nebo jsme prostě příliš pohodlní na to si k nim zajít. Často se léčíme sami (bez porady s lékařem) léky, které ve skutečnosti ani nemusí pomoci našemu zdravotnímu stavu. Spíše naopak. Mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.