Jaké jsou nejčastější aplikace termočlánků?

Termočlánky jsou nejrozšířenějšími teplotními senzory na světě díky kombinaci širokých teplotních schopností, odolnosti a nízké ceně. Termočlánky se používají v aplikacích, které sahají od domácích spotřebičů po průmyslové procesy, výrobu elektrické energie, monitorování a řízení pecí, zpracování potravin a nápojů, automobilové senzory, letecké motory, rakety, satelity a kosmické lodě. Pokud jde o vysoké teploty, malé rozměry, rychlou odezvu, vysoké vibrace nebo otřesy, většinou se setkáte s termočlánky zajišťujícími měření teploty. Na mavis.cz objevíte každý termočlánek v souladu s normou ČSN EN 60584-1.

Termočlánky používané v potravinářství

Termočlánky lze použít pro širokou škálu aplikací v potravinářském a nápojovém průmyslu, včetně senzorů Clean-In-Place, penetračních sond, ovládání trouby, monitorování potravinového řetězce, ovládání a monitorování varných ploten a ovládání teploty parní konvice.

Termočlánky pro extrudéry

Extrudéry vyžadují vysokou teplotu a vysoký tlak. Mají také jedinečný závitový adaptér pro umístění hrotu senzoru do roztaveného plastu za podmínek vysokého tlaku, které se tam nacházejí.

Termočlánky pro nízké teploty

Některé typy termočlánků lze použít pro měření teplot až do -200°C, avšak slitiny použité v těchto termočláncích musí být speciálně vybrány pro použití při těchto teplotách, aby byly splněny publikované přesnosti. Většina výrobců termočlánků nakupuje jejich slitiny termočlánků kalibrované pro použití od 0 °C a výše. Termočlánek typu k je jedním z nich.

Termočlánky pro pece

Podmínky pece, kterým bude termočlánek vystaven, určí správný termočlánek pro danou aplikaci. Při výběru správného termočlánku je třeba vzít v úvahu některé podmínky:

  • Teplotní schopnost vodičů termočlánku.
  • Teplotní odolnost pláště nebo ochranného krytu (kovového nebo keramického).
  • Atmosféra, ve které bude použit (vzduch, redukční, oxidační, inhertní).
  • Montážní konfigurace.