Jak se projeví vámi zaviněná dopravní nehoda na výši povinného ručení?

Povinné ručení patří mezi zákonem stanovené povinnosti při provozu vozidla na silničních komunikacích. Tomu, kdo ho nemá se pak dopravní nehoda může značně prodražit, jelikož nebude mít pojištění, které by krylo škody způsobené jeho motorovým vozidlem. Navíc v takovém případě vzniká i povinnost denně přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a hrozí pokuta ve správním řízení až ve výši 40 000 Kč.

Být rizikovým řidičem se nevyplatí

Cena povinného ručení je mimo jiné závislá na rizikovosti řidiče. Sjednaná cena se ta při častých nehodách může navyšovat i o tisíce. Na druhou stranu, pokud patříte mezi řidiče jezdící bez dopravních nehod, můžete čekat odměnu od pojišťovny ve formě bonusů. Bonusy jsou zpravidla poskytovány za každých 12 měsíců beznehodové jízdy a díky nim dokážete získat slevu na pojistném až ve výši 60 % v závislosti na pojišťovně poskytující povinné ručení.

Za zavinění dopravní nehody nečekejte slevy

V případě, že jste viníkem dopravní nehody, nemůžete čekat bonusy, ale naopak malusy. Jde o přirážku, která je připočtena k ceně povinného ručení z důvodu pojistné události. Od vašeho bezškodného období, tak bude zpravidla odečten určitý počet měsíců, což se zcela jistě odrazí i na ceně povinného ručení, jelikož vaše sleva bude snížena. Za dopravní nehodu může být odečteno až 36 měsíců bezškodné jízdy, což může být na ceně zákonného pojištění znát.

Jezdit dlouho bez nehod se vyplácí

Avšak jste-li řidičem, který čerpá maximální výši bonusu, může se stát, že i po odečtení malusu od vašeho bezškodného období o slevu nepřijdete, jelikož i přes odečtení měsíců stále dosáhnete na maximální slevu, kterou vaše pojišťovna poskytuje.

Využívejte asistenčních služeb

Obecně je vhodné při dopravní nehodě využívat asistenčních služeb pojišťoven, jelikož vám mohou poradit, jak se správně zachovat. Pokud totiž zpanikaříte, může se kvůli vaší nedůslednosti pojistná událost prodražit.

Vyřeší vše změna pojišťovny?

Pokud se však dostanete do malusu – tzn. k povinnému ručení dostanete přirážku, nelze se ho zbavit jednoduše tím, že změníte pojišťovnu. Bonusy a malusy se totiž evidují v databázi České kanceláře pojistitelů, a každá pojišťovna si je při uzavírání pojistné smlouvy může vyžádat. V případě, že se tedy rozhodnete pojistnou smlouvu ukončit, vaše pojišťovna by vám měla (většinou na žádost) vystavit písemné potvrzení o škodním průběhu vašeho povinného ručení. Do nové pojišťovny s vámi zkrátka přejdou jak bonusy, tak bohužel i malusy.