Jak řešit odškodnění při pracovním úrazu následkem dopravní nehody

Pokud v rámci pracovních povinností utrpíte nezaviněný střet s automobilem nebo vysokozdvižným vozíkem, může dojít k pracovnímu úrazu následkem dopravní nehody. Jak postupovat k vymožení co nejvyššího odškodnění?

Poškozený zaměstnanec si může vybrat

Poškozený zaměstnanec má zpravidla v případě nezaviněné autonehody možnost si vybrat, zda bude odškodnění plynoucí ze zranění žádat z titulu provozu dopravního prostředku nebo pracovního úrazu.

Pokud se přitom rozhodne uplatňovat odškodnění z provozu dopravního prostředku, obvykle se obrátí na pojistitele vozidla z titulu „povinného ručení“.

Jaké odškodnění je výhodnější?

Ptáte se, kdy je pro poškozeného výhodnější žádat odškodnění z pojištění vozidla místo pracovního úrazu dle zákoníku práce? Z praxe vyplývá, že je tak převážně při vážnějším zranění zaměstnance s trvalými zdravotními následky. Odškodnění ztížení společenského uplatnění je totiž často vyšší podle výpočtového mechanismu týkajícího se právě odškodnění z pojištění vozidla. 

V každém případě doporučujeme se nejprve obrátit na specializovanou advokátní kancelář, která vám pomůže se v celé problematice lépe vyznat. 

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.