Proč si vybrat personální agenturu?

Proč si vybrat personální agenturu? Objevte výhody spolupráce s profesionály v oblasti náboru, výběru a správy zaměstnanců. Získáte kvalifikovaný personál a ušetříte čas a úsilí při hledání a náboru nových zaměstnanců:

 1. Expertíza a zkušenosti: Personální agentury mají odborné znalosti a zkušenosti v oblasti náboru a výběru zaměstnanců. Mají široké portfolio kandidátů a přístup k nástrojům a zdrojům, které vám mohou pomoci najít ty nejlepší talenty pro vaši organizaci.
 2. Úspora času: Nábor nových zaměstnanců může být časově náročný proces. Personální agentura vám může ušetřit hodně času tím, že se postará o celý proces výběru – od inzerování pracovního místa až po vyhodnocení životopisů a pohovory. To vám umožní soustředit se na další důležité úkoly ve vaší organizaci.
 3. Rozšířený přístup ke kandidátům: Personální agentury mají často rozsáhlé sítě a zdroje, které jim umožňují identifikovat a oslovit širokou škálu potenciálních kandidátů. Mohou vám tak nabídnout přístup ke kandidátům, ke kterým byste sami třeba neměli přístup.
 4. Hodnocení a výběr: Personální agentury mají know-how a postupy pro hodnocení kandidátů a výběr těch nejvhodnějších pro dané pracovní pozice. Mohou provádět předběžné pohovory, testy a kontrolu reference, abyste měli jistotu, že vybíráte mezi kvalifikovanými uchazeči.
 5. Flexibilita: Pokud potřebujete dočasnou pracovní sílu nebo zaměstnance na určitou dobu, personální agentura vám může nabídnout pracovníky na smlouvu o pracovním poměru na dobu určitou. To je užitečné, pokud máte sezónní výkyvy v pracovní poptávce nebo projekty s pevným termínem.
 6. Ochrana důvěrnosti: Pokud je to pro vás důležité, personální agentura může poskytnout větší míru ochrany důvěrnosti při náboru nových zaměstnanců. Agentura může zajistit, že vaše interní informace zůstanou utajeny a že se budou řídit požadavky na ochranu osobních údajů.

Při výběru agentury se zaměřte na následující faktory:

 • Zkušenosti a pověst: Zjistěte si více o zkušenostech agentury a jak dlouho již působí na trhu. Podívejte se na recenze a reference od jiných firem, které s nimi spolupracovaly. Zjistěte, zda mají odborníky v oblasti náboru, kteří dobře rozumějí vašemu odvětví.
 • Specializace: Některé personální agentury se specializují na konkrétní odvětví nebo pracovní pozice. Zvažte, zda je agentura zaměřena na váš obor a jestli mají dostatečné znalosti a sítě, aby vám mohli poskytnout kvalifikované kandidáty.
 • Komunikace a spolupráce: Zajímá vás, jak agentura komunikuje a jaké jsou postupy při spolupráci s nimi. Jsou ochotni vás vyslechnout a poradit vám při sestavování požadavků na zaměstnance? Jsou transparentní ohledně svých poplatků a smluvních podmínek? Důvěra a vzájemná komunikace jsou klíčové pro úspěšnou spolupráci.
 • Síť a zdroje: Zajistěte si informace o tom, jaká je síť a rozsah zdrojů, které agentura využívá při hledání kandidátů. Mají přístup k online nástrojům, profesním sítím, databázím a dalším zdrojům pro efektivní a rozmanité hledání talentů?
 • Flexibilita a přizpůsobení: Ujistěte se, že agentura je schopna se přizpůsobit vašim individuálním potřebám a požadavkům. Měli by být schopni poradit vám ohledně strategie náboru a nabídnout možnosti, které odpovídají vašemu rozpočtu a časovému rámci.
 • Reference a úspěchy: Zeptejte se agentury na příklady předchozích úspěchů a výsledků. Mohou vám poskytnout informace o úspěšných náborových kampaních nebo spokojených klientech? Tím se můžete přesvědčit o jejich schopnostech a dosavadních výsledcích.

S ohledem na tyto faktory můžete vybrat personální agenturu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.