Blízcí jsou při léčbě závislostí klíčoví

Touha je tím, co je prvotním symptomem vznikající závislosti. Závislí se lidé stávají na drogách, alkoholu, také hrách nebo lécích, ve všech případe to může skončit tím nejčernějším scénářem. I proto je klíčové co nejdříve podstoupit léčbu závislostí, při které je však klíčové, aby pacienti měli o svém boku někoho blízkého. Zde velmi často nastává problém, protože závislý má chuť se léčit až v momentě, kdy o něj blízcí nejeví žádný zájem.

Závislosti ničí rodinné vazby

A nejen ty rodinné, dalo by se říct. Závislí lidé mění svůj žebříček priorit, kdy na první, druhé i další místa nastupují drogy v jakékoli podobě. Zatímco pro někoho je to alkohol, pro jiného zase kokain, pro jiného nějaký psychoaktivní lék. Jelikož se mění žebříček priorit, odráží se to logicky na vztazích. Ty jsou zanedbávané stejně jako pracovní život.

Najednou nemají závislí chuť na nic jiného než na onu drogu. Koníčky, přátelé, rodina i práce jdou najednou stranou, mnohdy to vede až k velmi negativním scénářům, jež následně ničí rodinné i přátelské vazby.

Závislí potřebují mít u sebe někoho blízkého

Tendence se vyléčit mnohdy přichází až v okamžiku, kdy nad závislými rodina zlomila hůl. To je poměrně nepříjemné zjištění, vezmeme-li v potaz, že závislí reálně potřebují mít u sebe někoho, kdo je pro ně důležitý. Ten je většinou do léčby „dokope”, případně bude důvodem, proč na léčení zůstávat. Jen hrstka závislých to dělají z pohnutky čistě sobecké.

Závislí lidé musí při odvykání přejít na zcela jiný režim. Jelikož nemají žádný náhled na svůj problém, musí tady být někdo jiný, kdo je bude kontrolovat. Jsou desítky důvodů, proč drogu užívat, ale musí se najít silnější byť jeden jediný důvod, který bude tvrdit opak. Tím se mu ostatně dostane také jistého smyslu života, díky kterému nebude utrácet veškeré peníze za drogy, ale ponechá si onu důstojnost.