Kde se vzaly závislosti, aneb začátek závislostí v Čechách

Gamblerství nebo závislost na lécích jsou záležitosti, které s námi žijí už několik let. I když jsou mnohdy život beroucí a rozhodně bychom si s nimi neměli zahrávat, vždy se najde pár zvědavých jedinců, kvůli kterým závislosti nevymýtíme. Nekomentujme však aktuální situaci u nás, ale pojďme se podívat na úplný začátek – kdy lidé začali brát drogy a pít alkohol nejen u nás, ale i jinde?

Drogy jako nedílná součást civilizace

Užívání alkoholu, braní drog nebo vysoká, respektive nadměrná konzumace léků – ve všech případech mluvíme o užívání drog, což je věc, která může skončit tím nejčernějším scénářem. Bohužel musíme konstatovat, že mluvíme o něčem, co je naší nedílnou součástí, respektive co je nedílnou součástí dnešní civilizace. Mnozí dokonce tvrdí, že to je ta hlavní vlastnost, kterou se lišíme od zvířat a nelze s tím nic jiného než souhlasit.

V současné době navíc známe a také prakticky denně používáme tisíce drog. Zatímco některým se vystavujeme denně, jiným musíme sami poznat, aby zůstaly aktivní. Odkud se tedy vzaly?

Drogy nejsou staré jako lidstvo samo

I když se samozřejmě řada opiátů používala už v dřívějších století, nemůžeme říct, že drogy jsou staré jako lidstvo samo. Je sice pravdou, že existují jeskynní malby, které podle řady odborníků poukazovaly na psychedelické látky, které ovlivňovaly člověka, ale jsou to spíše domněnky než podložené teorie.

Mezi už podloženější teorie patří, že drogy jsou s námi od dob, kdy se z lidí sběračů a lovců stali pěstitelé plodin a chovatelé zvířat. Dalo by se tedy říct, že drogy jsou s námi už od doby deseti tisíc let před naším letopočtem.

Právě v těchto letech docházelo k rozvoji nejrůznějších kultur, kdy každá kultura si na drogách ujížděla po svém. Zatímco někdo je bral za lék, jiný za látku ovlivňující psychický stav člověka.