Absolvujte kurz pro pečovatelky a dělejte, co vás naplňuje

Je mezi námi mnoho zaměstnanců nebo podnikatelů, kteří potřebují či chtějí změnit svou dosavadní profesi. Někdo jen částečně, někdo chce razantní změnu, protože stávající pracovní náplň mu naprosto nevyhovuje, nečiní jej šťastným. Pokud patříte k takovým a hledáte kurz pro pečovatelky, nabízí jej Seduca.cz. Stačí se dohodnout na termínu, kdy jej chcete začít navštěvovat a vše realizovat.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací agentura Seduca nabízí všem zájemcům Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Jde o kurz, který je akreditován MPSV. Jeho cena je 7 300 Kč za 1 účastníka, ale je možné jej v některých případech uhradit přes úřad práce. Obsah tohoto kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon. Pokud budete mít zájem o přesné kontakty, najdete je na webové stránce https://www.seduca.cz/kontakt.

Dostupnost kurzu je vynikající, můžete jej navštívit živě v některém z 30 – ti měst po celé České republice, nebo jednoduše online. Kurzy online probíhají zpravidla každý týden, nejbližší termín je již od 14. 7. 2023 do 8. 9. 2023, následující od 21. 7. 2023 do 15. 9. 2023 atd.

Cena je víc než příznivá, navíc si zaplacení můžete rozdělit do několika splátek, které uhradíte, než kurz dokončíte. Je připraven kvalitní tým lektorů, který vás připraví na práci, kterou chcete vykonávat.

Co je obsahem Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách?

Těšit se můžete na standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikaci, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, také základy ochrany zdraví, etiku výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, sociálně právní minimum, metody sociální práce, základy péče o nemocné, základy hygieny… Podívejte se na bližší informace na seduca.cz. Budete jistě spokojení.