Jak na kontrolu odškodnění bolestného za pracovní úraz

Utrpěli jste při plnění pracovních povinností úraz a řešíte nyní jeho odškodnění? Pokud od zaměstnavatele obdržíte odškodnění bolestného a máte pochybnosti o jeho správnosti, lze obvykle provést kontrolu. Zjistěte, jak na kontrolu a revizi odškodnění bolestného. 

Jak se při hodnocení bolestného postupuje?

Zaměstnavatelé při odškodnění za bolest při pracovním úrazu nejčastěji postupují tak, že poškozenému zaměstnanci předají formulář pojišťovny pro zákonné pojištění zaměstnavatelů při pracovních úrazech. Tento formulář přitom slouží k vyplnění bodů bolesti ošetřujícím lékařem poškozeného zaměstnance.

Do zmíněného formuláře ošetřující lékař vyplní body bolesti. Poté jej zaměstnavatel odešle na pojišťovnu, která následně zajistí výplatu odškodnění bolestného.  

3 nejčastější chyby při výpočtu bolestného

Při odškodňování pracovních úrazů se lze setkat celkem se třemi nejčastějšími chybami, které při výpočtu bolestného vznikají. O co přesně se jedná?

V prvé řadě může ošetřující lékař zapomenout na uvedení bodů bolestného za operační zákroky, případně může zcela zapomenout na některé položky bodů bolesti. A dále se lze také setkat s tím, že lékař nevyužije možnost navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace nebo náročný způsob léčení. 

Jak odškodnění bolestného zkontrolovat?

Poškozený zaměstnanec má možnost se zaměstnavatelem uzavřít oboustrannou dohodu o výši odškodnění bolestného. Pokud tomu tak není a výplata odškodnění této náhrady proběhne na základě předání formuláře s následnou výplatou, můžete bez obtíží realizovat kontrolu a případnou revizi odškodnění bolestného i s žádostí o doplatek. 

Doporučujeme přitom, aby kontrolu a revizi odškodnění bolestného provedl specializovaný znalec prostřednictvím znaleckého posouzení.

Pro více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.