Víte, jak fungují svěřenecké fondy?

Už jste slyšeli pojem „svěřenecký fond“ a nevíte, co si pod ním představit? V roce 2014 se v našem občanském zákoníku objevilo mnoho změn a jednou z nich je institut svěřeneckých fondů. Základem svěřeneckých fondů je vyčlenění části vašeho majetku a jeho využití prakticky k čemukoliv, což přináší mnoho výhod a příležitostí. Založit svěřenecký fond může fyzická i právnická osoba.

Výhody svěřeneckých fondů

Ve chvíli, kdy zakladatel učiní založení svěřeneckého fondu ztrácí k němu veškerá vlastnická práva. Tím, že majetek vyčleněný majetek není majetkem zakladatele, nemohou si ho nárokovat žádní případní věřitelé. Další výhodou pro zakladatele je snížení daňového základu, a tedy i nižší daňové odvody. Zakladatelé svěřeneckých fondů nejsou veřejně známí a majetek ve svěřeneckých fondech je veden po jménem svěřeneckého správce, kterých může být více. Je téměř nemožné zjistit, kdo je zakladatelem svěřeneckého fondu. Činnost správce může zakladatel, ale také obmyšlený (obdarovaný v případě smrti zakladatele) kontrolovat. Pokud je správců více, jedním z nich může být sám zakladatel.

Vyhnutí se dědickému řízení, daňová optimalizace, snížení rizik při investování, zajištění svých blízkých jsou dalšími výhodami, které využijete, pokud se rozhodnete založit svěřenecké fondy.

Jak vytvořit svěřenecký fond

Součástí svěřeneckého fondu nemusí být pouze peníze, ale také nemovitosti nebo jiný majetek. Založení svěřeneckého fondu je celkem časově náročná záležitost, proto existují již i u nás společnosti, které se začaly svěřeneckými fondy zabývat. Firma Alpha Citizen s.r.o. patří mezi profesionální společnosti, které se zabývají založením svěřeneckých fondů. Chcete zabezpečit rodinu nebo ochránit majetek před exekucemi? Pracovníci firmy vám ve všem ochotně poradí a pomohou najít, co nejvíce efektivní řešení pro vaši spokojenost.