Z DRFG se stala DRFG Investment Group. Fúze skupinu ekonomicky posílí

David Rusňák, DRFG, 19.1.2016, Brno

V listopadu tohoto roku byla úspěšně dokončena fúze společností DRFG a DRFG Telco. 6.12.2023 díky tomu vznikla společnost s názvem DRFG Investment Group, která bude pokračovat ve všech stávajících aktivitách, a navíc ještě intenzivněji pracovat na mezinárodní expanzi. 

Co přinese vznik DRFG Investment Group?

Spojení společností DRFG a DRFG Telco přináší přehlednější organizační strukturu, ekonomické posílení, a ještě větší transparentnost. Dále s touto změnou přichází přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS. 

V rámci tohoto spojení, jehož přípravy trvaly necelý rok, došlo také k ocenění aktiv a závazků nové mateřské společnosti na jejich aktuální tržní hodnotu. To mimo jiné přineslo zvýšení hodnoty vlastního kapitálu i equity ratio. Hlavními akcionáři DRFG Investment Group jsou David Rusňák a Roman Řezníček. Předsedou dozorčí rady je Martin Slaný.

Vyjádření Davida Rusňáka a Romana Řezníčka 

„Smyslem této fúze je upevnění všech závazků a aktiv do jedné ekonomické struktury. Dále tímto krokem posílíme ekonomickou stabilitu celé skupiny DRFG, zajistíme vyšší míru diverzifikace majetku a zároveň budeme ještě více čitelní pro investory i banky,“ vysvětluje David Rusňák – zakladatel skupiny DRFG, která se dlouhodobě zabývá investičními fondy a dluhopisy. 

„Tato fúze tak rozhodně nepředstavuje pouze administrativní proces spojení dvou firem, ale jedná se o strategický krok směrem k vytvoření silnější, stabilnější a lépe diverzifikované podnikatelské entity,“ dodává David Rusňák.

„DRFG Investment Group bude transparentní, finančně stabilní a investorsky perspektivní finanční skupina. Tedy taková, jaká byla její předchůdkyně. Již nyní jsme mezinárodní skupinou, kdy působíme na šesti evropských trzích a i nadále máme ambice expandovat,“ říká generální ředitel a místopředseda představenstva Roman Řezníček.

Autor: Michal Pecka