Hodnocení zaměstnanců jako skvělý nástroj pro budoucí produktivitu

Hodnocení firem a firemní zkušenosti či hodnocení zaměstnanců. To vše jsou skvělé nástroje, které slouží pro budoucí produktivitu a výkonnost společnosti. Zejména tím posledním se pojďme zabývat. Hodnocení zaměstnanců neboli také pracovní hodnocení umožňuje managementu společnosti i současným pracovníkům získat zpětnou vazbu o pracovním výkonu a nejen o něm.

Pojď se motivovat

Řada lidí vidí v pracovním hodnocení velký probléme. Domnívají se, že je to něco špatného, čeho se dokonce mají obávat, ale není tomu tak. Cílem je především zhodnotit dosažený, respektive stávající výkon zaměstnance a motivovat ho k dalším produktivním týdnům, měsícům či letům.

Součástí takového hodnocení zaměstnanců je především jeho chování, jak pracovní, tak sociální, dále také osobnost nebo jeho charakteristika dovedností, stávajících znalostí nebo potřeb či hodnotových orientací.

Po stránce pracovního výkonu by se však vždy měl klást důraz na to, že se jedná o proměnlivou veličinu, která se dá velmi dobře řídit. Tedy jen pokud je zvolený řádný management se správnými nástroji.

Formální vs neformální hodnocení

Pokud ještě zůstaneme u hodnocení zaměstnanců, existuje hodnocení formální a také neformální. Zatímco neformální bývá časté (mluvíme o pravidelné komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem), formální je součástí takzvané dokumentace výkonu zaměstnance a většinou se k němu ve společnostech přiklání jednou za konkrétní část roku.

V potaz se musí brát to i ono hodnocení, kdy neformální může ovlivnit dokončování nějakého úkolu, formální zase podporuje, motivuje nebo stanovuje konkrétní plán zaměstnanci.

Co se konkrétně hodnotí?

U formálního hodnocení do hry vstupuje několik faktorů, a to konkrétně hodnocení vstupu, hodnocení procesu a také hodnocení výstupu. Celkové ohodnocení tak bude členěno na tři části.