Změny v rodičovských příspěvcích se dotknou také pěstounů

Ani pěstouni nepřijdou o změny při současné novele rodičovských příspěvků, která přilepšuje rodinám s dětmi. Zda je jejich změna pozitivní je však otázka druhá. Počínaje prvním lednem 2018 se totiž ruší  možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu, dávka jim bude odejmuta.

Podpora rodiny, méně již pěstounů

K částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny ještě před prvním lednem 2018 se však nepřihlíží. Co to znamená? To, že rodinám, jejichž dítě ve věku do čtyř let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku a pakliže tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na Úřadu práce ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku.

A dále, pakliže rodiny s dětmi, které byly dříve v nějaké  pěstounské péči, a to na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou čtyři roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musí vyplnit nový formulář, tedy podat novou žádost.

Zvýšení příspěvků pro rodiny s více narozenými dětmi

Nakonec rodiče, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají nebo měli nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném státě (i mimo Evropskou Unii), se nově bude z celkové částky rodičovského příspěvku dvě stě dvaceti tisíc korun českých, respektive z nové částky tři sta třiceti tisíc korun (pokud o toto navýšení v lednu 2018 požádají) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Novela, která říká, že na přídavek na dítě konečně dosáhne více rodin

Fantastickou zprávou je to, že stát konečně myslí i na děti rodin, kterým finance nepřejí. Kdyby se totiž měly rodit děti jen zámožným lidem, pak lidstvo naprosto vymře. Je tak třeba podporovat i obyčejné lidi, kterým se nedaří s prací, avšak chtějí mít své potomky. Od ledna 2018 tak dojde ke zvýšení hranice příjmu potřebné pro nárok na přídavek na dítě z dosavadních 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Na dávku tak dosáhne více rodin.

Dále se zvýší o tři sta korun přídavek na dítě pro děti pracujících rodičů, což není nic moc a plodnost se tímto zvýšením u gramotných lidí rozhodně nezvýší. Zde, pro nárok na ony tři stovky, musí mít alespoň jeden z rodičů příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem.