Dlužíte na zdravotním pojištění? Tohle byste měli vědět

Jestliže nepatříte mezi jedince, za něž platí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel, pak zodpovědnost jeho úhrady spočívá jen na vašich bedrech. Na co si dávat pozor a jak postupovat, jestliže na zdravotním dlužíte?

Mezi ty, kdo zdravotní pojištění nemusí platit, patří především zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen na začátku pracovního poměru zdravotní pojišťovně ohlásit, že bude za zaměstnance pojištění odvádět a nese také plnou zodpovědnost za případné nedoplatky. Dále platby zdravotního pojištění nemusí řešit ti, za něž jej platí stát. Patří sem například lidé ve starobním či invalidním důchodu, uchazeči o zaměstnání, rodiči na mateřské dovolené a studenti.

Naopak živnostníci a OBZP musí tyto platby hradit ze svého. Těmto lidem může vzniknout dluh poměrně jednoduše, a to samozřejmě v případě, kdy pojistné vůbec neplatí, či posílají nesprávné částky. I u zaměstnanců a státních pojištěnců však může nedoplatek vzniknout, a to především v těchto případech:

– končíte v zaměstnání a vaše následující práce ihned na předchozí nenavazuje. Proto je dobré vždy se nechat zapsat na úřad práce nebo se u zdravotní pojišťovny přihlásit jako OBZP.

– měníte zdravotní pojišťovnu – V tomto případě musíte informovat zaměstnavatele. V případě, že vznikne dluh, bude ho muset zaplatit zaměstnavatel, vám však může vyměřit penále.

– končíte se studiem nebo je vám 26 let – Za absolventy středních škol platí stát pojistné do konce srpna, za úspěšné vysokoškoláky jeden měsíc po složení závěrečných zkoušek. Pokud si do té doby nenajdou zaměstnání, musí se přihlásit na pracovní úřad, či si jako OBZP platit pojištění sami.

– pečujete o malé děti – Rodičům pobírajícím peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek platí zdravotní pojištění stát, a to i v případě, že rodič pečuje o jedno dítě ve věku do 7 let nebo o dvě děti ve věku do 15 let – to ovšem musí pojišťovně nahlásit, jinak hrozí dluh.

Dlužíte? Buďte aktivní

Zdravotní pojišťovny se ve většině případů snaží své klienty o dluzích co nejdříve informovat, a to například sms zprávou nebo e-mailem, existují však už i mobilní aplikace, které vám případný dluh pomohou zjistit. Jednou za rok také některé pojišťovny, například VZP, zasílají vyúčtování s případným nedoplatkem. Můžete se však také informovat přímo na pobočce.

Jestliže výzvy k zaplacení dluhu ignorujete, pak dlužná částka neustále roste a pojišťovna může přistoupit k zaslání platebního výměru nebo výkazu nedoplatků, přičemž za patnáct dní od jejich doručení může být dluh vymáhán exekučně.