Podílové fondy skupiny DRFG jsou zajímavou možností ochrany peněz před krizí

Podílové nemovitostní fondy, které se zaměřují právě na komerční nemovitosti, vidí hlavní ekonom CZECH FUND Lukáš Kovanda jako velkou investiční příležitost, která je zatím podle něj poněkud přehlížená.

Přitom z dlouhodobého hlediska poskytují investorům stabilní výnos, a na rozdíl od jiných aktiv také lépe odolávají výkyvům v ekonomice. V loňském roce 2018 akciové fondy, dluhopisy, nebo zlato padaly, naopak nemovitosti svoji hodnotu zvyšovaly. Ani v době krize před deseti lety se žádný zásadní propad nekonal. Komerční nemovitosti se během krize také ocitly pod tlakem, ale celkem rychle jej překonaly, segment jako takový nezaznamenal žádný dramatický propad. Pokud chcete více informací o investiční skupině a jejím zakladateli Davidu Rusňákovi, tak hledejte na davidrusnak.cz

Fondy DRFG nabízí dlouhodobé stabilní zhodnocení

V době krize docházelo podle hlavního ekonoma značky CZECH FUND Lukáše Kovandy v rámci samotných obchodních center nanejvýš k přeskupování jednotlivých nájemníků. Stabilitu retailu parků dokazuje vysoká obsazenost a dlouhodobé nájemní smlouvy garantují investorům stabilní a dlouhodobý výnos. Smlouvy s nájemníky jsou uzavírány v průměru na čtyři až pět let, v případě potravinářských řetězců dokonce na více než deset let. stabilní přísun peněz je klíčový pro zhodnocování samotného fondu.

Podle Kovandy je navíc investice prostřednictvím fondu časově nenáročná a méně problematická. Člověk totiž nemusí shánět nájemce a starat se o údržbu bytu, a v konečném důsledku je zpravidla také výnosnější – zejména v době oslabení či ekonomického poklesu. Riziko, že nájemce nebude platit, nebo odejde z nemovitosti, je tady totiž rozloženo do více nemovitostí. Nemovitosti mají oproti mnoha jiným investičním produktům bez diskuze tu výhodu, že se dají pojistit, například proti přírodním katastrofám nebo vandalismu.