Od nového roku můžete čerpat více na rodičovském příspěvku

Od ledna platí nová pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku, která se týkají i těch rodičů, kteří už jej pobírají. A jaké konkrétní změny nás tedy čekají a jak o novou výši finanční pomoci požádat?

Rodičovský příspěvek se od peněžité pomoci v mateřství liší tím, že na něj mají nárok všichni rodiče. Celkovou částku 220 tisíc korun je nutné vyčerpat nejpozději do čtyř let věku dítěte, přičemž rychlost čerpání se řídí několika pravidly.

Jestliže se rodiče v předchozích dvou letech alespoň 280 dní podíleli na nemocenském pojištění, mohou si rychlost čerpání určit sami, přičemž maximální výše měsíčního příspěvku je 11 500 korun a suma nesmí být vyšší než 70 % předchozí hrubé mzdy.

V případě, že podmínka účasti na nemocenském pojištění splněná není, rychlost čerpání příspěvku je pevně stanovena, konkrétně prvních devět měsíců činí 7600 korun měsíčně a po zbývající čas 3800 korun.

Od ledna je možné čerpat rychleji

Od nového roku však budou platit nová pravidla. Ruší se výše zmiňovaný strop 11 500 korun a nově může měsíční rodičovský příspěvek odpovídat výši měsíční dávky peněžité pomoci v mateřství.

Změny se budou týkat i rodičů, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek začali čerpat ihned po narození dítěte. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Tito rodiče si nově budou moci zvolit sumu měsíčního čerpání až do výše 7600 korun, čímž se doba čerpání zkrátí na tři roky.

Tisíce navíc pro vícerčata

Dobré zprávy přináší novela zákona o státní sociální podpoře také rodičům vícerčat, pro které se celková výše příspěvku zvyšuje na 330 tisíc korun, přičemž jeho novou výši mohou využít i rodiče, kteří již peníze začali čerpat, nebo jej dokonce vyčerpali. V takovém případě si mohou o rodičovský příspěvek znovu zažádat a vyčerpat takovou částku, kterou stihnou do věku čtyř let dětí.