Co byste měli vědět o otcovské dovolené?

Od 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, jejíž součástí je i nová dávka, která začne být vyplácena od letošního února. Jedná se o tzv. otcovskou dovolenou, kdy čerstvý otec bude mít nárok na týden placeného volna po poradu své partnerky. Smyslem je, aby mohl zůstat doma s čerstvě narozeným dítětem a pomoci tak své partnerce v šestinedělí.

Podmínky nároku

Otcovská trvá týden i v případě narození více dětí najednou. Nárok na její čerpání mají všichni otcové, kteří si bez přerušení platili před nástupem na otcovskou nemocenské pojištění, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ. Muž žádající o dávku musí být v matrice zapsán jako otec dítěte. Čerpat otcovskou může i muž, který dítě mladší sedmi let adoptoval, nebo se stal jeho pěstounem.

Nástup na otcovskou musí být v době šestinedělí matky dítěte, tedy nejdéle do 6 týdnů od dne porodu nebo od dne převzetí dítěte do péče.

Výše otcovské

Bude se počítat stejně jako mateřská. Výše dávky za kalendářní den tak bude činit 70% denního vyměřovacího základu mzdy. Pokud tedy například průměrný hrubý měsíční příjem otce činí 30 tisíc korun, je denní vyměřovací základ 987 korun. Výše otcovské pak bude 4.837 Kč (70% z 987 krát 7 dnů).

Jak je to v jiných zemích?

Placenou otcovskou dovolenou mohou čerpat i otcové například v Rakousku či Německu, kde trvá 9 týdnů, v Polsku jsou to dva týdny a v Maďarsku pak jeden týden.