Kontroly z OIP přichází na řadu nedostatků. Na jaké nedostatky se přichází nejčastěji?

Zaměstnavatelé mají řadu povinností. K vůbec předním povinnostem patří to, že musí mít vyřešenou bezpečnost práce a požární ochranu. Musí provádět pravidelné kontroly, musí zajistit ochranné pomůcky, také musí mít vypracovanou dokumentaci, kterou je třeba pravidelně aktualizovat. Pokud své povinnosti nesplňují, hrozí jim v případě kontroly z OIP nemalé pokuty. Ty se mohou ostatně dotknout až několika milionů korun. V případě, že máte z kontrol respekt a chcete kontrolou projít na výbornou, měli byste požádat o pomoc firmu Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO.

Možná si říkáte, že na vás kontrola nemůže. Jenže pravdou je, že kontrola bere v potaz také podněty podané veřejností, i když jsou třeba anonymní. Proto nikdy nevíte, kdy vám kontrola může zaťukat na okno.

Na co se nejčastěji přijde v případě kontroly

V souvislosti s kontrolami z OIP se nabízí otázka, na jaké problémy se nejčastěji narazí. Kontroly většinou přichází na chybné nebo nedostatečně vyhodnocené riziko bezpečnosti práce pro pracovní činnost. Do toho spadají například nevyhledaná rizika související s technologickými postupy. Také bývá velice častou chybou i špatný stav pracoviště, který naprosto neodpovídá podmínkám souvisejícím s bezpečností práce.

Kromě toho bývá další chybou i nevhodná organizace práce nebo to, že zaměstnavatelé preferují či tolerují nebezpečné pracovní postupy.

Na jaké obory se kontroly nejvíce zaměřují?

Podle posledních statistik se kontroly nejvíce zaměřují na obory fungující v zemědělství, také v potravinářství, ve stavebnictví nebo v dopravě. Zajímají se taktéž o obor zpracovatelský průmysl nebo se často dívají pod pokličku firmám pracujícím v těžebním průmyslu či v dřevozpracovatelském průmyslu.

Vesměs jsou kontrolou ohrožené jak malé, tak i velké podniky a samozřejmě i osoby samostatně výdělečně činné.