Doplňte si vzdělání o kurz pro pečovatelky

Nedostali jste se po maturitě na vysněnou vysokou školu a rádi byste si doplnili vzdělání alespoň nějakým kurzem? Zkuste Vaše profesní štěstí v oboru sociálních služeb a přihlaste se do nově otevřených kurzů Vzdělávací agentury Seduca.

Uplatnění absolventů kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ostrava je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a plně Vás opravňuje vykonávat zaměstnání v oblasti přímé obslužné péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovné nepedagogické činnosti a pečovatelské činnosti v domácnosti osoby. Obsahově tento rekvalifikační kurz plně odpovídám požadavkům na odbornou způsobilost dle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Absolventi kurzu nachází uplatnění ve všech terénních, ambulantních a pobytových zařízeních sociálních služeb. Nejčastěji jde pak o domovy pro seniory, domy nebo stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelské služby, azylové domy apod.

Co nabízí kurz pro pečovatelky?

Kurz pro pečovatelky je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na předání komplexních informací z oblasti pedagogiky, psychologie, sociálního právního minima, základů ochrany zdraví, komunikačních dovedností i krizové intervence. Další informace o zaměření teoretické části si můžete přečíst na webových stránkách Vzdělávací agentury Seduca a to konkrétně zde www.seduca.cz/vzdelavani-pracovniku-v-socialnich-sluzbach. Součástí je také praxe, kde budete moci Vaše získané vědomosti uplatnit. Vzdělávací agentura Seduca otevírá pravidelně kurzy v mnoha českých i moravských měst. Šance, že se bude konat kurz v blízkosti Vašeho bydliště, je tedy více než pravděpodobná.