Co přinese Nový rok rodinám?

Nový rok s sebou přinese opravdu pozitivní změny pro rodiny. Zvýší se totiž přídavky na děti a velké změny nastanou také u rodičovského příspěvku. Vše začne prvním lednem 2018, kdy bude zrušeno současné omezení horní hranice výše čerpání a rodiče budou moci čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství…
Zvyšuje se hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě…

… o všem měl informovat Úřad práce již od listopadu, a to skrze dopisy, kde ženám vysvětluje, jak postupovat. tyto změny se však týkají také rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před lednem 2018, jak se nechala slyšet již bývalá ministryně práce, Michaela Marksová. Pokud jste tedy nevyčerpali celou částku příspěvku, pak můžete v lednu žádat rovnou o zvýšení, a to podle nových pravidel.

Vícerčata se budou mít nejlépe

Vyšší příspěvek čeká také pro rodiny, kterým se narodilo více dětí. Ruší se omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 korun českých měsíčně, díky čemuž mohou rodiny čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. V praxi to znamená, že rodiče s vyššími příjmy budou moci vyčerpat celou částku příspěvku rychleji než doposud.

Další podstatná změna se pak týká rodičů, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože šlo například o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění, anebo o nezaměstnané. Ti nyní mohou volit čerpání až do výše 7 600 korun českých za měsíc. Zkracují si tím dobu čerpání až na tři roky. Je třeba však tuto volbu zvolit na daném formuláři, byrokracie totiž zůstává neměnná…

Co se týče rodin s vícerčatama, pak je celková částka rodičovského příspěvku z dosavadních 220 tisíc zvýšená na neuvěřitelných 330 tisíc. Pokud tyto rodiny budou chtít takový příspěvek, pak musí vyplnit novou žádost, kde je třeba udat všechny společně narozené děti v jednom manželství.