Advokát JUDr. Pavel Smutný

V jednom rozhlasovém pořadu o historii se praví, že dějiny by se ubíraly úplně jiným směrem, kdyby je řídili právníci. Na tomto tvrzení je určitě kus pravdy, neboť každá společnost usiluje o právní řád a spravedlivé uspořádání veškerého dění. Je to i cílem a smyslem práce advokáta, podnikatele, mecenáše a filantropa JUDr. Pavla Smutného.

Čím se JUDr. Pavel Smutný zabývá

Těžko říci, čím je doktor Smutný více, ale jeho hlavní činností je zřejmě advokacie. Od roku 1993 je společníkem renomované advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Krédem JUDr. Smutného je, že advokacie je jedna z vrcholných profesí, které zajišťují chod moderní společnosti. Vedle advokacie je tento všestranný člověk od roku 1995 také mecenášem umění a ochráncem českého kulturního dědictví. Také se snaží o rozvíjení obchodních vztahů a od roku 2009 je prezidentem česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Životopis JUDr. Pavla Smutného

Rodáka z Hradce Králové odkojila zdejší výtvarná kultura a od rodičů si osvojil lásku ke knihám a hudbě. Po absolvování gymnasia se rozhodl pro studium práv na UK v Praze, která úspěšně ukončil v roce 1982. Rok na to složil rigorózní zkoušku a poté pokračoval jako aspirant na Katedře mezinárodního práva na fakultě a počátkem devadesátých let jako aspirant na Ústavu státu a práva ČSAV. Studijním pobytem na Sorbonně si vytvořil vřelý vztah k Francii.

Advokacie

V roce 1993 založil s kolegy advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, která je dnes významnou společností. Kromě práva podporuje kulturní rozvoj a rozvíjí filantropickou myšlenku. Oceňována je rovněž za svou filozofii ochrany demokracie a společenské odpovědnosti. Advokátní kancelář podporuje kulturní akce na území ČR, neboť krédem Pavla Smutného je, že správný advokát by se měl na věci dívat v širší perspektivě a nehájit pouze zájmy jednotlivců.

Obchodní aktivity

Pavel Smutný je prezidentem Česko-izraelské obchodní komory a nedávno mohl oznámit, že český export do Izraele vzrostl meziročně o 58 procent. Potvrzením úspěšnosti je spolupráce na radarovém systému s pardubickou společností Retia. Vizí Pavla Smutného je, že by se země spojily a společně pronikaly na třetí trhy – zejména do Afriky a jihovýchodní Asie.