Jaký je princip řezání laserem?

Princip řezání laserem spočívá v tom, že se využívá koncentrovaného paprsku laserového záření, který je směřován na materiál, který se má řezat.

Laserový paprsek je generován z laserového zdroje, který vysílá světelné záření o vysoké intenzitě a nízké divergence, což umožňuje koncentraci energie na malé ploše. Tento paprsek se pak směřuje na povrch materiálu, který se má řezat.

Když paprsek narazí na povrch materiálu, jeho energie se absorbuje a přemění se na teplo. Toto teplo pak způsobuje rozpouštění, vypalování nebo odpařování materiálu, což umožňuje vytvoření řezu.

Laserové řezání

Laserové řezání lze provádět pomocí různých typů laserů, jako jsou CO2 lasery, vláknové lasery a pevnolátkové lasery. Každý typ laseru má své vlastní vlastnosti a přednosti, které se hodí pro různé aplikace.

Laserové řezání má několik výhod oproti jiným metodám řezání, například vysokou přesnost řezu, minimální šířku řezu a minimální tepelný vliv na materiál, což minimalizuje riziko deformací nebo trhlin. To umožňuje vyrábět velmi složité tvary a geometrie s vysokou přesností a kvalitou řezu.

Laserové řezání se používá v mnoha průmyslových odvětvích, včetně strojírenství, automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, zdravotnictví a mnoho dalších.

Jaký je rozdíl mezi řezáním a pálením laserem u nerezu?

Rozdíl mezi řezáním a pálením laserem u nerezu spočívá v různých mechanismech, kterými se laserový paprsek interaguje s materiálem.

Řezání laserem

Řezání laserem nerezu využívá koncentrovaného laserového paprsku, který se směruje na materiál, který se má řezat. Při řezání laserem se paprsek pohybuje po povrchu materiálu s vysokou rychlostí, což umožňuje tavení a odpaření materiálu. Tento proces umožňuje vytvoření kvalitního řezu s vysokou přesností a minimálním tepelným vlivem na materiál.

Pálení laserem

Pálení laserem nerezu, na druhé straně, využívá mnohem většího a intenzivnějšího paprsku laserového záření, který se zaměřuje na jedno místo na materiálu. Při pálení laserem se materiál taje a odpařuje v místě, kde je laserový paprsek zaměřen, což vytváří otvory nebo díry v materiálu. Pálení laserem může způsobit tepelné deformace a trhliny, což může vést k nižší kvalitě výsledného produktu.

Shrnutí

Oba procesy se často používají v průmyslových aplikacích pro nerezové materiály, ale volba mezi řezáním a pálením laserem závisí na specifických požadavcích aplikace. Řezání laserem se obvykle používá pro výrobu dílů s vysokou přesností a kvalitou řezu, zatímco pálení laserem se často používá pro tvorbu otvorů nebo děr v materiálu.