Ve Švédsku dramaticky vzrostl počet sexuálních napadení

O negativních důsledcích migrace lidí z převážně muslimských zemí do Evropy se často v médiích mlčí. Mnoho zemí Evropy však čelí problémům, se kterými se dosud nesetkaly. Patří mezi ně i Švédsko, kde problém eskaloval v situaci, která se vymkla kontrole. V posledních letech ve Švédsku dramaticky vzrostl počet obětí sexuálních trestných činů, zejména žen. Rozdíl oproti roku 2013 je opravdu obrovský. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) a Brottsförebyggande rådet (Brå) ukazují ve statistikách, o jak velký nárůst jde.

Enormní nárůst napadených žen

V roce 2006 bylo sexuálně zneužito 2,5% žen a 0,4% mužů. Několik let se tato statistika příliš neměnila. Od roku 2013 však toto číslo výrazně vzrostlo. 10,7% žen nyní uvádí, že byly vystaveny sexuálním trestným činům, ve srovnání s 1,6% mužů. Tedy každá desátá žena ve Švédsku čelila sexuálnímu napadení.

Mezi lety 2015 a 2017 se počet se počet sexuálních útoků na ženy zdvojnásobil z 5,8% na 10,7%. U žen ve věku 16-24 let, které byly sexuálně napadeny, vzrostl počet obětí ze 7,1% v roce 2006 na 34,4% v roce 2017.

„Je důležité mít na paměti, že sexuální delikt je trestnou kategorií, která zahrnuje širokou škálu zločinů. Vše od událostí, jako jsou sexuální urážky, až po velmi závažné trestné činy, jako je znásilnění,“ říká vyšetřovatelka Brå, Maria Söderströmová.

Dále uvádí: „Mezi pohlavími nejsou tak velké rozdíly, pokud jde o obavy z toho, že jsou vystaveni různým typům zločinů, s výjimkou znásilnění a sexuálního napadení. Tam jsou obavy žen výrazně vyšší než u mužů.“

Zde na obrázku můžete sledovat nárůst počtu napadení žen ve věku 16-24 let mezi roky 2006-2017: