Sysel se stal kvůli cílené likvidaci kriticky ohroženým druhem

Sysel obecný (Spermophilus citellus) je dokonalou ukázkou toho, jak dokáže cílená likvidace jednoho druhu zničit početně vyskytující se zvíře na kriticky ohrožený druh. Toto zvíře je důležitým druhem původních stepních ekosystémů. Sysel obecný byl dříve v Evropě zcela běžným hlodavcem. Jde o stepního živočicha, na kterého bylo možné ještě v 50. letech minulého století narazit téměř na všech loukách a pastvinách.

Kvůli větším výnosům v hospodářství byl označen za ekonomického škůdce a nastalo jeho cílené likvidování. Jeho likvidace však byla zbytečná, protože si toto zvíře nevytváří zásoby na zimu a jeho vliv na úrodu byl zanedbatelný. Lidská nenasytnost, hloupost a bezohlednost se postarala téměř o jeho úplné vyhubení. Netrvalo to dlouho po 40 letech byl označen za kriticky ohroženého. Sysel je malé neškodné zvíře, dospělý jedinec může dosáhnout výšky 20 cm a váhy kolem 300 gramů.

Nejistá budoucnost syslů

Sysel nemůže žít všude, pro jeho výskyt je nutná nízká travní vegetace, aby mohl udržovat vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a aby si mohl snadno všimnout predátorů. Na většině původních místech byl sysel vyhuben. Naštěstí se pro sysla obecného vytvořil záchranný program, jehož cílem je nejen zachovat stávající populaci, ale také ji rozšířit. Uměle se vytvořily syslí kolonie, kde sysel obecný přežívá, navštívit je lze například v České republice, na Slovensku a v Polsku. Syslí kolonie jsou často navštěvovány lidmi, ale lidský kontakt mu příliš neprospívá. Sysel se v přírodě živí semeny, rostlinnými výhonky a kořeny, nepohrdne ani zeleninou nebo drobnými bezobratlými živočichy. Lidé ho však často krmí sladkostmi, pečivem a dalším jídlem, které ho může zahubit. Je třeba respektovat syslí kolonie a zbytečně tyto tvory neohrožovat. Vyhlídky syslů nejsou moc růžové, za posledních 10 let se už tak nízká populace snížila o 30%, může za to urbanizace, přeměna pastvin a luk na pole nebo lesy a budování silnic. Je třeba zvýšit snahu o ochranu těchto tvorů, aby mohly být syslové i nadále součástí ekosystému.