Jak by vypadal svět bez lidí?

Dokážete si představit, jak by současný svět vypadal, kdyby lidé náhle zmizeli? Lidé ovládli všechny kontinenty a během několika století celý svět změnili. Lidé se množí, rozšiřují svá města a příroda musí ustupovat. Kdyby lidí zmizeli, příroda by si zajisté postupně vzala svůj svět zpátky, zvířata už by nebyla nijak omezována a životní prostředí už by nebylo znečišťováno. Planeta by se zajisté začala postupně zotavovat. Níže můžete zdarma shlédnout dokument Aftermath: Population Zero, který ukazuje, jak by svět vypadal bez lidí.