Dilema aplikací

Meeting s vysokými požadavky podnikání

Celosvětová studie pořádaná společností Kony ukazuje, že aplikace mají pro obchodní leadery hodnotu, ale stále hledají uživatelské zkušenosti, finance a zdroje pro digitální inovace.

Přehled výzkumu

Průzkum měřil stav investic do podnikových aplikací a jejich osvojení, hlavní zaměření zde bylo na překážky v rozšiřování aplikací a volbu mezi vlastním vývojem aplikací nebo jejich využití z pozice třetí strany. Průzkum se zaměřil na 1000 vedoucích pracovníků v globálních firmách s 1000 a více zaměstnanci. Aby byl průzkum aktuální, zahrnuje celou škálu odvětví, včetně oblasti financí/bankovnictví, zdravotnictví, energetiky, veřejných služeb, prodeje a marketingu. Většinu respondentů tvoří lidé z USA a dalších 17 zemí, konkrétně je to Austrálie, Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Norsko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Průzkum sponzorovala společnost Kony a byl proveden ve čtyřtýdenním období prostřednictvím společnosti Wakefield Research.

Přehled výsledků průzkumu

Konzumerismus má svůj význam i v podnikání, zaměstnanci se stále častěji obracejí na mobilní aplikace jako na způsob, jak efektivněji pracovat. Mnoho zaměstnanců žádá aplikace pro svojí práci nebo dokonce přicházejí s nápady pro aplikace, které by zlepšily práci pro jejich konkrétní obor nebo pro celé pracovní oddělení.

Firmy tuto poptávku zaměstnanců zaznamenaly a vynaložily nemalé investice do aplikací, které uspokojí jejich potřeby. Tento fakt tedy potvrzuje, že společnosti realizují takový druh investic, ale stačí to? Jakým výzvám musí podniky čelit?

Poptávka po mobilních aplikacích v podnicích je zřejmá. Téměř všechny (97%) globálních firem potřebuje mobilní aplikace s funkcemi, které by zlepšily a zjednodušily práci. Obchodní partneři s touto poptávkou povětšinou souhlasí a 98% jich uvedlo, že jejich společnosti budou využívat konkrétní druhy aplikací.

Mnozí si však všimnou problémů, které ve firmě existují, včetně problémů s IT. Ve skutečnosti 97% procent z těch, kteří nevyužívají své interní IT oddělení pro vývoj mobilních aplikací, říká, že je to kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků (42%), omezenému rozpočtu IT (40%) a zranitelnosti zabezpečení (37%). 87% leaderů, kteří v posledních 12 měsících neinvestovali do mobilních aplikací, ani necítí, že jejich společnost má čas nebo zdroje pro vývoj vlastních aplikací.