Otázky okolo průměrné mzdy

Jistě vás nejednou pobouřila tabulka průměrné mzdy ČSÚ, která neodpovídá skutečnosti. Proč to tak je? Zajímá vás, proč je uvedená průměrná mzda o tolik vyšší než skutečný reálný plat?

Základní výpočty

Průměrná mzda zahrnuje vícero skutečností. Počítá se jako aritmetický průměr všech platů a čím vyšší jsou nejvyšší platy, tím více se průměrná mzda navyšuje. Což však bohužel vůbec nemusí znamenat, že rostou i malé platy. Což samozřejmě pobuřuje dané jedince. Neházejte však flintu do žita, růst platových tarifů nastává od listopadu, a to o patnáct procent pro učitele a o deset procent pro ostatní. Lékařům a sestrám se pak platy zvednou od ledna. Zaměstnavatelé pak dále poukazují na to, že výdělky by se měly zvedat i podle zvyšování produktivity.

V soukromém sektoru dne pracuje téměř 3,73 miliónů lidí. Průměrná hrubá mzda dělá 29 462 korun. Nejvyšší průměrný plat je samozřejmě v Praze, nejnižší pak ve Zlíně. Důležité je však upozornit, že průměrná měsíční mzda se nemá rovnat měsíčnímu platu většiny obyvatel České republiky, nýbrž se počítá aritmetickým průměrem, tedy součet platů všech zaměstnanců děleno počtem zaměstnanců.

Co se započítává do průměrné mzdy?

Nejen plat, ale i veškeré pracovní příjmy:

  1. Příplatky a doplatky ke mzdě,
  2. Prémie a odměny,
  3. Náhradní mzdy,
  4. Daňové bonusy,
  5. a další.